OCMW Geraardsbergen Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  


Home  
 

Hoofdzetel OCMW Geraardsbergen
Centrum Welzijn
Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen
telefoon: 054 43 20 00
 
 
WENS JE INFORMATIE, HEB JE EEN VRAAG, EEN IDEE OF EEN SUGGESTIE, AARZEL NIET ONS TE MAILEN. info@ocmwgeraardsbergen.be
 

Maandag

8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
Dinsdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
Woensdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
Donderdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
 
Iedere 2de en 4de donderdag v.d. maand tot 19.30 uur.
 
 
 
 
 
De maandelijkse ocmw-raad vergadert maandelijks, telkens op een woensdag, in woonzorgcentrum De Populier.

Woonzorgcentrum De Populier
Zaal De Plage
Groteweg 25b
9500 Geraardsbergen
 
U kan steeds het openbaar gedeelte van de raadszittingen bijwonen. 
De agenda van de ocmw-raad van 27 januari leest u hier
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SELECTIE VOOR TECHNISCH BEAMBTE POETSVROUW/POETSMAN (E1-E2-E3) IN CONTRACTUEEL VERBAND VOOR ONBEPAALDE DUUR BIJ HET STADSBESTUUR EN HET OCMW GERAARDSBERGEN

Het stadsbestuur en het OCMW richten gezamenlijk een selectieprocedure in met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve, geldig voor drie jaar, voor technisch beambte poetsvrouw/poetsman in contractueel verband voor onbepaalde duur.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV en een uittreksel uit het strafregister (minder dan drie maanden oud), ten laatste op 15 februari 2016 aangetekend toegestuurd worden aan het stadsbestuur, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : dienst HR/personeel, 054 43 20 04, hr@geraardsbergen.be.

Het bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

 

Meer informatie over toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
 
 
 
 
   
 

Ben je op zoek naar toegankelijke informatie en ondersteuning bij ethische en medische beslissingen rond het levenseinde?

 
Dan kan je vanaf 17 september 2015 informatie en advies krijgen in het Sociaal Huis, Kattestraat 27.
De medewerkers van het Netwerk Levenseinde houden er elke 3de donderdag van de maand zitdag van 9.30 tot 11.30 uur.


Daarnaast kan je ook terecht bij het Infopunt Levenseinde in Oudenaarde, elke vrijdag van 10 tot 12 uur. Er zijn ook lokale infopunten in samenwerking met Zottegem en Ronse. 


 
 

 
 
 
Weekmenu dienstencentrum De Maretak
 
 
Je vindt het weekmenu ook terug op de facebookpagina van OCMW Geraardsbergen
 
 
 
Volg de ocmw-raad

in zaal de Plage van het woonzorgcentrum De Populier - Groteweg 25B, 9500 Geraardsbergen.
Van harte welkom om de openbare zitting.
 
  
 
 
 
Geraardsbergen
Vrijetijdspas
Sociaal Huis