OCMW Geraardsbergen Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  


Home  

Hoofdzetel OCMW Geraardsbergen:
Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen
telefoon: 054 43 20 00
 
 
WENS JE INFORMATIE, HEB JE EEN VRAAG, EEN IDEE OF EEN SUGGESTIE, AARZEL NIET ONS TE MAILEN. info@ocmwgeraardsbergen.be
 

Maandag

8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
Dinsdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
Woensdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
Donderdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
 
Iedere 2de en 4de donderdag v.d. maand tot 19.30 uur.

 
Link naar het Sociaal Huis Geraardsbergen
 
 
 De diensten van het OCMW, het Sociaal Huis en de stad zijn gesloten op donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2015
 
 
  
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Betreft: voor het verkrijgen van een onteigeningsmachtiging voor de ‘ex-rijkswachtkazerne’ in de Lessensestraat 146 te 9500 Geraardsbergen – voorlopig vastgesteld onteigeningsplan in openbaar onderzoek geven

 

Het dossier ligt ter inzage in het Centrum voor Welzijn, Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen, op de Juridische Dienst, van 6 mei 2015 tot en met 20 mei 2015.

Datum van aanplakking van de bekendmaking: 5 mei 2015.

Datum van opening van het onderzoek: 6 mei 2015.

Datum en uur van sluiting van het onderzoek: 20 mei 2015 – 16 uur

Klachten of opmerkingen nopens de beslissing die het voorwerp uitmaakt van het openbaar onderzoek, moeten per aangetekende brief met een bewijs van ontvangst aan de Voorzitter van het OCMW Geraardsbergen worden overgemaakt vóór het verstrijken van de termijn die bepaald werd voor het openbaar onderzoek. De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs gelden als bewijs.

BEKENDMAKING

De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Geraardsbergen maakt bekend dat een openbaar onderzoek ingesteld is in het kader van het voormeld onteigeningsdossier.

Het voormeld dossier ligt ter inzage van het publiek in het Centrum voor Welzijn, Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen, op de Juridische Dienst, vanaf de datum van opening tot de datum van sluiting van het openbaar onderzoek, d.i. gedurende een termijn van vijftien dagen, elke werkdag, tijdens de kantooruren.

Iedereen kan gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, klachten of opmerkingen toezenden aan het bovenvermeld adres volgens de bovenvermelde procedure.

In Geraardsbergen op 5 mei 2015.

Namens het OCMW Geraardsbergen

i.o. Veerle ALAERT,  ocmw-secretaris; David LARMUSEAU ocmw-voorzitter
 
 
 

 
OCMW Geraardsbergen kent MANTELZORGPREMIE toe
 
Aanvragen/verlengingen van 1 januari 2015 voor de periode 1.7.2014 tot 31.12.2014

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Weekmenu dienstencentrum De Maretak
 
 
Je vindt het weekmenu ook terug op de facebookpagina van OCMW Geraardsbergen
 
 
 
Volg de ocmw-raad

in zaal de Plage van het woonzorgcentrum De Populier - Groteweg 25B, 9500 Geraardsbergen.
Van harte welkom om de openbare zitting.
 
Voor de agenda klik hier: De data en agenda van de raadszittingen
  
 
 
 
Geraardsbergen
Vrijetijdspas
Sociaal Huis