OCMW Geraardsbergen Sitemap  l  Contact  l  Zoeken  


Home  
 

Hoofdzetel OCMW Geraardsbergen:
Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen
telefoon: 054 43 20 00
 
 
WENS JE INFORMATIE, HEB JE EEN VRAAG, EEN IDEE OF EEN SUGGESTIE, AARZEL NIET ONS TE MAILEN. info@ocmwgeraardsbergen.be
 

Maandag

8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
Dinsdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
Woensdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
Donderdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
vrijdag 8.30 uur - 12 uur 13.00 uur - 16.30 uur
 
Iedere 2de en 4de donderdag v.d. maand tot 19.30 uur.

 
Link naar het Sociaal Huis Geraardsbergen
 
Zitdagen in de zomerperiode.
 
In de vakantieperiode zijn er wijzigingen in de zitdagen van sommige diensten in het sociaal huis.
Voor meer informatie kan u, tijdens de openingsuren van het sociaal huis, bellen naar het gratis nummer 0800 16 2 16.
 
Onder voorbehoud hieronder de regeling voor volgende diensten:
 
 • RSVZ (zelfstandigen) : geen zitdag in juli - eerstvolgende zitdag op maandag 17 augustus tussen 9 en 10 uur (onder voorbehoud)
 • RVP (privé): zitdagen lopen door
 • PDOS (overheid): zitdagen enkel in de voormiddag op 3 juli en 7 augustus tussen 10 en 12 uur ( dus geen zitdag in de namiddag).
 • Fod Sociale Zekerheid: zitdagen lopen door. 
 
Vacature beleidsmedewerker Financiën bij OCMW Geraardsbergen

Solliciteren tot 31 augustus

Het OCMW heeft een vacature voor een beleidsmedewerker Financiën (B1-B2-B3) in contractueel verband.

Doel van de functie: de financieel beheerder ondersteunen in het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen, evalueren, rapporteren en bijsturen van de activiteiten van de financiële dienst.

De kandidaturen moeten ten laatste op 31 augustus 2015 aangetekend verstuurd worden, samen met een CV en een afschrift van het diploma, naar de OCMW-voorzitter, Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen.

 

 
 

 Vacature ergotherapeut voor het woonzorgcentrum De Populier

 (m/v - voltijds 38/38 - niveau BV1-BV3)

Contract van bepaalde duur, startdatum 1 december 2015 – tot werkhervatting van titularis. 

Interesse?
Kandidaturen worden, samen met een cv en een afschrift van uw diploma, gemaild naar: marijke.deprez@ocmwgeraardsbergen.be.
Sollicitaties worden aanvaard tot en met 11 september 2015.
 
 
 
 
 
 Te koop - 2 percelen bouwland
 
 

Twee percelen bouwland gelegen te Geraardsbergen, kadastraal gekend onder afdeling 7 (Schendelbeke) – sectie A nr. 88A en 89B – eigendom van het OCMW Geraardsbergen.

Rekening houdende met de ligging, de aard, de grootte, de configuratie, de stedenbouwkundige mogelijkheden, de vergelijkingspunten van de waarde van de grond, wordt de prijs vastgelegd, in functie van niet verkavelde en niet uitgeruste industriegrond, verhoogd met 1/3 de:

- perceel bouwland – sie A 88A (58a 00ca) = 145 000 EUR

- perceel bouwland – sie A 89B (49a 80ca) = 124 500 EUR

Klik hier voor meer info, grondplan, biedingsformulier

 

 
 
BEKENDMAKING

OPENBAAR ONDERZOEK

 

Betreft: voor het verkrijgen van een onteigeningsmachtiging voor de ‘ex-rijkswachtkazerne’ in de Lessensestraat 146 te 9500 Geraardsbergen – voorlopig vastgesteld onteigeningsplan in openbaar onderzoek geven

 

Het dossier ligt ter inzage in het Centrum voor Welzijn, Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen, op de Juridische Dienst, van 10 augustus 2015 tot en met 24 augustus 2015.

Datum van aanplakking van de bekendmaking: 7 augustus 2015.

Datum van opening van het onderzoek: 10 augustus 2015.

Datum en uur van sluiting van het onderzoek: 24 augustus 2015 – 16 uur

Klachten of opmerkingen nopens de beslissing die het voorwerp uitmaakt van het openbaar onderzoek, moeten per aangetekende brief of met een bewijs van ontvangst aan de Voorzitter van het OCMW Geraardsbergen worden overgemaakt vóór het verstrijken van de termijn die bepaald werd voor het openbaar onderzoek. De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs gelden als bewijs.

 

BEKENDMAKING

De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Geraardsbergen maakt bekend dat een openbaar onderzoek ingesteld is in het kader van het voormeld onteigeningsdossier.

Het voormeld dossier ligt ter inzage van het publiek in het Centrum voor Welzijn, Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen, op de Juridische Dienst, vanaf de datum van opening tot de datum van sluiting van het openbaar onderzoek, d.i. gedurende een termijn van vijftien dagen, elke werkdag, tijdens de kantooruren.

Iedereen kan gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, klachten of opmerkingen toezenden aan het bovenvermeld adres volgens de bovenvermelde procedure.

In Geraardsbergen op 7 augustus 2015.

Namens het OCMW Geraardsbergen

i.o.

Nathalie MARCK                                                                                                 David LARMUSEAU

plvv. ocmw-secretaris                                                                                         ocmw-voorzitter
 
 
 
 
 
 
 

Tips bij hitte en ozonpieken

 
 
Op warme zomerdagen blijf je de hitte de baas door voldoende te drinken, lichamelijke inspanning te beperken en voor verkoeling te zorgen. Deze eenvoudige tips kunnen ongemak en gezondheidsrisico’s voorkomen.

Drink voldoende

 • Drink meer water dan gewoonlijk: minstens 1.5 liter in rust.
 • Vermijd alcohol en gesuikerde dranken. Alcohol doet je lichaam meer vocht uitscheiden. Gesuikerde dranken worden dan weer minder snel opgenomen.
 • Drink regelmatig, en vóór je dorst hebt.

Hou het koel

 • Blijf binnen, en hou de zon buiten. In de binnenlucht is er minder ozon dan in de buitenlucht.
 • Blijf in de schaduw, zeker tussen 12 en 16 uur, de warmste uren van de dag.
 • Neem een frisse douche of duik in het zwembad.
 • Gebruik airconditioning in plaats van een ventilator. Een ventilator doet de warme lucht circuleren maar brengt weinig of geen verkoeling.
 • Draag dunne kleding in lichte kleuren en bescherm je hoofd tegen de zon.

Doe het rustig aan

 • Beperk lichamelijke inspanningen (bv. sportactiviteiten), vooral tussen 12 en 16 uur.
 • Verleg inspannende activiteiten naar koelere dagen of naar koelere perioden van de dag. Vóór 11 uur of na 22 uur zijn de veiligste uren van de dag.
 • Verplaats je activiteiten naar een (koele) binnenruimte.


 • Rust regelmatig.

Let op elkaar

 • Let op oudere familieleden, buren en kennissen, vooral alleenstaande zieken en ouderen. Ben je gedurende een bepaalde periode afwezig? Neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen:  
  • Informeer andere personen van uw afwezigheid (buren, familieleden, arts of thuisverpleger) en tracht enkele mensen uit uw omgeving te vinden die uw taak tijdelijk willen overnemen.
  • Neemt de persoon medicatie, zorg er dan voor dat die in voldoende hoeveelheid aanwezig is en gemakkelijk bereikbaar is.
  • Noteer alle belangrijke informatie over de persoon (in het geval deze toch dringend zou moeten worden opgenomen in een instelling) en leg die informatie op een duidelijk zichtbare plaats (of geef ze aan een persoon die beschikbaar is).
  • Maak een lijst met de belangrijke telefoonnummers en plaats een telefoon in de nabijheid.  
  • Geef een dubbel van de sleutels aan een vertrouwenspersoon: zo kan er steeds iemand binnen in geval van nood.
  • Bel regelmatig op een afgesproken tijdstip: dat stelt de persoon die u verzorgt gerust.

Bijkomende tips

 • Eet licht verteerbare voeding. Als je een zware maaltijd moet verteren zal je lichaamstemperatuur extra stijgen. Bewaar het voedsel koel (1-5 °C) om bederving tegen te gaan.  
 • Neem je geneesmiddelen, informeer dan bij je arts of apotheker of die een negatief effect kunnen hebben op je gezondheid gedurende een hitteperiode, en of de dosis aangepast moet worden.  
 • Volg het weerbericht.
 • Als je toch buiten moet komen, bescherm je dan tegen zonnebrand met een zonnecrème en draag lichte kledij.
 • Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto. Door de zon loopt de temperatuur in enkele mminuten op, zelfs met een open raam.
Meer info vind je op de website van Zorg-en-gezondheid

 
 https://www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm/
 

 
 
 
TE KOOP - Perceel bouwland

 Deel (14a 83ca) van het perceel bouwland, gelegen te Geraardsbergen, kadastraal gekend onder afdeling 10 (Idegem) – sectie A nr. 91D – eigendom OCMW Geraardsbergen.

Bijzondere voorwaarden:

-    de minimale verkoopprijs wordt, in functie van de mogelijkheid van onderhands te verkopen, vastgelegd op 5 004 EUR

- alle kosten, verbonden met deze verkoop (splitsingsakte, schattingsverslag, …) komen ten laste van de koper

De biedingen dienen ten laatste tegen maandag 17 augustus om 10 uur in ons bezit te zijn.
 
Het hiertoe bestemde biedingsformulier, alsook een plan, kan u bekomen in het administratief centrum, Pascale DU BRUCQ, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen, of u kan dit telefonisch aanvragen
op het nr. 054 43 44 29.
 
De bekendmaking van het resultaat van de biedingen gebeurt in de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op woensdag 9 september 2015 om 20.00 uur, in zaal De Plage van het wzc De Populier, Groteweg 25 B te 9500 Geraardsbergen.
 
Er wordt toegewezen aan de hoogste bieding. Indien er twee gelijke biedingen zijn is er mogelijkheid voor hoger bod.


 
 
 Zomeractiviteiten wijkcentrum De Poort
 

Tijdens de zomervakantie organiseren we tal van activiteiten die voornamelijk naar gezinnen gericht zijn. Bij kleine activiteiten met een beperkte groep kinderen zorgen Els, Myriam en Nathalie voor de begeleiding. Voor daguitstappen wordt er gevraagd dat de ouders hun kinderen begeleiden zodat het een fijne gezinsuitstap wordt.

Programma

Start aan het wijkcentrum tenzij anders vermeld.

 

03/07 – 13.30 u.

Minigolf Den Bleek

gratis

08/07 – 13.30 u.

Cinema

3 euro

10/07 – 13.30 u.

Bowling

4 euro (incl. drankje)

14/07 – 13.30 u.

Zwemmen (openlucht of Gavers)

gratis (openlucht) of 3 euro (Gavers)

17/07 – 08 u. (station)

Plopsaland

10 euro

28/07 – 13.30 u.

Kluisbergen

5 euro (incl. drankje en hapje)

31/07 – 13.30 u.

Waterspelletjes

gratis

05/08 – 08.30 u. (station)

Sunparks De Haan

7 euro (incl. drankje)

07/08 – 13.30 u.

Spelnamiddag

gratis

12/08 – 13.30 u.

Gavers - strandzone

2 euro

14/08 – 13.30 u.

Bosspel

gratis

20/08 – 10 u.

Spruitenbal

5 euro (incl. broodje en drankje)

21/08 – 08 u. (station)

Daguitstap Blankenberge

6 euro

28/08 – 13.30 u.

Zomerafsluiter

gratis

Wijkcentrum De Poort, Gasthuisstraat 26, 9500 Geraardsbergen

054 43 20 02 / 0479 73 85 19 depoort@ocmwgeraardsbergen.be

Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur, gesloten donderdagvoormiddag.

 

   

 
 
 
 
 
Weekmenu dienstencentrum De Maretak
 
 
Je vindt het weekmenu ook terug op de facebookpagina van OCMW Geraardsbergen
 
 
 
Volg de ocmw-raad

in zaal de Plage van het woonzorgcentrum De Populier - Groteweg 25B, 9500 Geraardsbergen.
Van harte welkom om de openbare zitting.
 
Voor de agenda klik hier: De data en agenda van de raadszittingen
  
 
 
 
Geraardsbergen
Vrijetijdspas
Sociaal Huis